formikaio

ruppu i satizzu'Ntonio dice: Micu rammi na cipudda

Micu risponde: T'rugnu stu ruppu i satizzu!!!!!!

vuoi scrivere al (presunto) artista? fallo, ma non cercare aiuti da me!Creative Commons