formikaio

ruppu i satizzu



'Ntonio dice: Micu rammi na cipudda

Micu risponde: T'rugnu stu ruppu i satizzu!!!!!!





vuoi scrivere al (presunto) artista? fallo, ma non cercare aiuti da me!



Creative Commons